Όλοι όσοι έχουμε παιδιά ή ασχολούμαστε με την εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρούμε τον υπέροχο τρόπο που αφομοιώνουν τις πληροφορίες και τις εξελίσσουν σε γνώση. Το καθένα έχει τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα του, τη δική του μοναδική προσωπικότητα και με αυτά, ως όπλα, καλείται να ανταπεξέλθει στη μαθησιακή πρόκληση.

Τι γίνεται, όμως, εάν ένα παιδί παρουσιάζει αδυναμία σε κάποιο διδακτικό σημείο; Όταν οι ελλείψεις του έχουν συσσωρευτεί και δε μπορεί να ακολουθήσει τη ροή της τάξης; Σε αυτήν την περίπτωση οι γονείς καλούνται να βοηθήσουν το παιδί να ξεπεράσει το σκάλωμά του, είτε βοηθώντας το οι ίδιοι, είτε με το να απευθυνθούν σε εξωσχολική βοήθεια.

Fkstories Ιδανική Είναι Η Βοήθεια Που Δίνεται Όσο Το Δυνατό Πιο Νωρίς Woman’s Sense  Σχολείο μαθητής εκπαίδευση δημοτικό

Συνήθως τα παιδιά δεν «χωνεύουν» τα μαθήματα που τους δυσκολεύουν, που δεν τους είναι κατανοητά ή που δεν έχουν καταλάβει καθόλου τον λόγο για τον οποίο τα διδάσκονται. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και από τα πολύ πρώτα μαθησιακά βήματα, όπως είναι οι πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Οποιαδήποτε στιγμή είναι κατάλληλη για να βοηθηθεί ένα παιδί, όμως κατά τη γνώμη μου, ιδανικότερη είναι η βοήθεια που δίνεται όσο το δυνατό πιο νωρίς, δηλαδή ακόμα και στο Δημοτικό, παρόλο που η τάση της εποχής είναι διαφορετική. Στο Δημοτικό τα παιδιά μαθαίνουν όλες τις στοιχειώδεις γνώσεις που χρειάζονται για την υπόλοιπη ζωή τους. Στις μεγαλύτερες τάξεις γίνεται ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση αυτών των γνώσεων.

Fkstories Ιδανική Είναι Η Βοήθεια Που Δίνεται Όσο Το Δυνατό Πιο Νωρίς Woman’s Sense  Σχολείο μαθητής εκπαίδευση δημοτικό

Εάν ένα παιδί φοβάται τα Μαθηματικά στο Δημοτικό, πιθανότατα θα τα φοβάται και σε όλες τις επόμενες τάξεις και θα έχει κενά. Και έτσι παρατηρούμε παιδιά που φτάνουν στο Λύκειο και δε μπορούν να λύσουν τις ασκήσεις Φυσικής επειδή είναι αδύναμοι στην εκτέλεση των απλών μαθηματικών πράξεων που έχουν διδαχτεί στο Δημοτικό. Το ίδιο συμβαίνει για παράδειγμα και στην Έκθεση, η οποία έχει άμεση σχέση με την ορθογραφία και το συντακτικό της γλώσσας.

Επιπλέον, πέρα από τις σχολικές αίθουσες, πόσα τραγικά λάθη βλέπουμε σε οποιοδήποτε σημείο της καθημερινότητάς μας υπάρχει γραπτός λόγος;!

Πιστεύω πως καλύπτοντας τις αδυναμίες των πρώτων τάξεων, βάζουμε τα θεμέλια για μια πιο ευχάριστη εκπαιδευτική πορεία για το παιδί…

Fkstories Ιδανική Είναι Η Βοήθεια Που Δίνεται Όσο Το Δυνατό Πιο Νωρίς Woman’s Sense  Σχολείο μαθητής εκπαίδευση δημοτικό