Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

(Τροποποιήθηκε 25/5/2018)

Το fkstories λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων με το παρόν παρέχει σε κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλος των ανωτέρω ιστοσελίδων, την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του.

Γενικά:

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»)συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που θα τηρούνται τα δεδομένα στις ιστοσελίδες μας, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, καθώς και τον τρόπο διαγραφής τους από τους ίδιους τους χρήστες. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει μονομερώς σύμφωνα με τη νομοθεσία ή όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για το λόγο αυτό  το fkstories προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ειδικότερα:

  1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

1.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α)-Όταν εγγραφείτε/δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ανακοινώσεων/ ειδήσεων του fkstories (newsletter) ή ενημέρωση μέσω sms.

– Όταν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία για τα

– Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και δίνετε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, κερδίσετε, συμμετάσχετε στα workshops του fkstories.

– Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

  1. B) Αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για τη πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας.

1.2 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα εξής :

– Γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και

*Στις ανωτέρω  περιπτώσεις απαιτείται η  ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, την οποία έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε.

– Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τις  ιστοσελίδες μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies (βλ.παρακάτω). Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, συλλέγουν πληροφορίες από τη συσκευή σας (Η/Υ, laptop, tablet, smartphone), συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας.

  1. Αρχές τήρησης και επεξεργασίας

Το fkstories δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του fkstories, για τους σκοπούς και μόνο που τα έχετε διαθέσει ή για τους σκοπούς που έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.  Το fkstories δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας fkstories και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

  1. Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Η χρήση του Ιστότοπου «fkstories.gr» από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (browser) ανάλογα ή να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο.

 

Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι αρχεία που μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα smartphone ή τα tablet) όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο. Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα cookies; Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση του Ιστότοπου και να προσαρμόσουμε καλύτερα τον Ιστότοπο και τα προγράμματά μας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και την εμπειρία σας στον Ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Ιστότοπούς μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

 

Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε; Δύο τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο – τα «session cookies» (Προσωρινά cookies)» και τα «persistent cookies» (Μόνιμα cookies). Τα session cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο. Ένα persistent cookie παραμένει στην συσκευή σας πολύ περισσότερο ή μέχρι να το διαγράψετε με δική σας ενέργεια (πόσο καιρό το cookie θα παραμείνει στη συσκευή σας εξαρτάται από τη «διάρκεια ζωής» του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser). Κάποιες από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας pixel tags (Ετικέτες Εικονοστοιχείων, γνωστά επίσης και ως clear gifs (διάφανα αρχεία GIF) που μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις προωθητικές δραστηριότητές μας και την ανάπτυξη των ιστότοπών μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης ιστότοπου σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστότοπου μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτο διαφημιστικό πρακτορείο προκειμένου να γίνει ορθότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων τύπου banner στους ιστότοπούς μας. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της προσωπικής σας ταυτότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πως μπορώ να ελέγχω ή να διαγράφω τα cookies; Τα περισσότερα προγράμματα φυλλομέτρησης (internet browsers) είναι αρχικά ρυθμισμένα να λαμβάνουν αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να εμποδίζετε την λήψη cookies ή για να ειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies στην συσκευή σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαχειριστείτε τα cookies. Παρακαλούμε ανατρέξατε στις πληροφορίες του προγράμματος ψυλλομέτρησης (browser) ή στη οθόνη βοήθειάς του (help screen) για να μάθετε περισσότερα για το πώς θα προσαρμόσετε ή τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο, για παράδειγμα ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ή μπορεί να μην λαμβάνετε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αν χρησιμοποιείτε διάφορες συσκευές για να επισκεφθείτε και να εισέλθετε στον ιστότοπο (π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone, το tablet σας κλπ.) θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το κάθε πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες