Πόσες Γλώσσες Μιλάτε

Η φυσική διαδικασία απόκτησης μιας γλώσσας, που συμβαίνει κατά τα 4-5 πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου, αναφέρεται ως μητρική και είναι μέρος της φυσικής εξέλιξης του ανθρώπου. Η γλώσσα γίνεται το απαραίτητο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί και γνωρίζει το περιβάλλον του. Με μια ολοκληρωμένη γλωσσική αγωγή, ο ομιλητής κάθε γλώσσας είναι σε θέση να συνδυάζει τη γνώση του συστήματος της γλώσσας για την παραγωγή και την πρόσληψη μηνυμάτων.

Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ

Πιστεύεται ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον όρο γλώσσα, με τη σημασία της συγκεκριμένης εθνικής γλώσσας, και στον όρο διάλεκτος. Σύμφωνα με τη διατύπωση του Max Weinrich, «γλώσσα είναι μια διάλεκτος με στρατό και στόλο», ενώ —σύμφωνα με άλλη διατύπωση— «διάλεκτος είναι μια ηττημένη γλώσσα”. Πιθανότατα, «όλες οι γλώσσες του κόσμου, σε όλους τους καιρούς, είναι διάλεκτοι μιας πρώτης κοινής γλώσσας που πριν χιλιάδες χρόνια ήταν παγκόσμια γλώσσα»

 • 7.000Περίπου είναι οι γλώσσες που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη.
 • Τα 2/3 των γλωσσών του κόσμου βρίσκονται στην Ασία και την Αφρική.
 • Υπάρχουν περίπου 225 αυτόχθονες γλώσσες στην Ευρώπη -μόλις το το 3% των γλωσσών του κόσμου.
 • 890 γλώσσες μιλούνται σήμερα στην Παπούα Νέα Γουινέα , συμπεριλαμβανομένων αυτών που μιλούν οι μετανάστες.
 • 50%του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι δίγλωσσο ή πολύγλωσσο , δηλαδή μιλούν δύο ή περισσότερες γλώσσες .
 • Περίπου το 12% του αγγλικού λεξιλογίου , κυρίως τεχνικοί και επιστημονικοί όροι , προέρχονται από την Ελληνική γλώσσα!
 • 74 γράμματα έχει το αλφάβητο της Καμπότζης, το μεγαλύτερο στον κόσμο.
 • Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσημη γλώσσα ως κράτος. Στη χώρα χρησιμοποιούνται περισσότερες από 300 γλώσσες!
Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ

Πύργος της Βαβέλ

Βέβαια πρώτη από όλες ασχολήθηκε η θρησκεία με το φαινόμενο της γλώσσας. Ο μύθος του πύργου της Βαβέλ δεν είναι ο μόνος σχετικός με τη γλώσσα. Σχεδόν κάθε θρησκεία έχει και από ένα μύθο που περιγράφει την διαδικασία απόκτησης/εφεύρεσης της γλώσσας αλλά και της γραφής. Ο μύθος της Βαβέλ, στα πρότυπα του οποίου κινούνται και οι μύθοι πολλών ευρωπαϊκών και μη λαών, έχει δυο βασικές συνισταμένες οι οποίες εν πολλοίς επανεμφανίζονταν σε πολλές διαδεδομένες θεωρίες μέχρι και τον 19ο αιώνα.

Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ

Συγκεκριμένα από την ιστορία της Βαβέλ προκύπτουν δυο «αλήθειες». Πρώτον, ότι η υπήρχε η μια, η αληθινή γλώσσα του Θεού της οποίας οι όροι απέδιδαν ακριβώς το νόημα των σημαινομένων. Αυτή η γλώσσα χάθηκε εξαιτίας της ύβρεως των ανθρώπων και πλέον οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να χρησιμοποιούν πολλά, διαφορετικά μεταξύ τους «κακέκτυπα» της γλώσσας αυτής. Δεύτερον υποδηλώνεται η πεποίθηση ότι το περιβάλλον του ανθρώπου και γενικά ο κόσμος των εμπειριών του γίνεται αντιληπτός με τον ίδιο τρόπο από όλους απλά η κάθε γλώσσα αποδίδει διαφορετικά και με διαφορετική επάρκεια αυτό το περιβάλλον. Αυτή η πεποίθηση αν απλώς υποδηλώνεται στον μύθο της Βαβέλ, τότε γίνεται φανερή στην Γένεση όπου εμφανίζεται ο θεός να καλεί τον Αδάμ να ονοματοθετήσει τα ζώα. Αλλά και στην ελληνική μυθολογία εμφανίζεται το ίδιο μοτίβο της ονοματοθεσίας με τον μύθο του Προμηθέα. Γνωστή είναι βέβαια και η ανάλυση του Πλάτωνα στην Πολιτεία του, όπου η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένας ταξινομητικός κατάλογος σταθερών και απαράλλαχτων εννοιών (των ιδεών).

Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ

Σύγχρονη προσέγγιση

Αυτή η αντίληψη πλέον έχει εγκαταλειφθεί σχεδόν από τη στιγμή της γέννησης της γλωσσολογίας. Πλέον η γλώσσα αντιμετωπίζεται από μεγάλη μερίδα αναλυτών ως καθρέφτης της κοινωνίας που την χρησιμοποιεί και την διαμορφώνει. Η σχέση όμως αυτή είναι αμφίδρομη — δηλαδή σύμφωνα με κάποιους (δόγμα Sapir-Whorf) και η ίδια η γλώσσα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές καθορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι κάθε γλώσσα θεωρείται καταρχήν ως η καταλληλότερη για τους ομιλητές της τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η γλώσσα συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές συνθήκες που την γεννούν.

Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ

Υπάρχουν πολλές γλώσσες οι οποίες δεν έχουν λέξη για το κόκκινο, άλλες για το κίτρινο κ.λπ. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι η αναγνώριση χρωμάτων ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Το γεγονός λοιπόν ότι μια γλώσσα δεν έχει λέξη για το κόκκινο δεν σημαίνει ότι είναι «πρωτόγονη» ή ότι είναι λειψή αλλά ότι δεν χρειάζεται να έχει λέξη για το κόκκινο. Η κοινότητα που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη γλώσσα δεν ένιωσε την ανάγκη να ξεχωρίσει το συγκεκριμένο χρώμα και πολύ απλά το «συγχέει» με ένα άλλο (όπως στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεχωριστή λέξη για το λαχανί που έχει ένα λάχανο μόλις αρχίσει να σαπίζει και το «συγχέουμε» με το κανονικό λαχανί). Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα λοιπόν της γλώσσας αφενός οφείλεται στις κοινωνικές συνθήκες (που δεν ευνοούν την διάκριση του κόκκινου) αλλά επηρεάζει και την αντίληψη των μελλοντικών ομιλητών καθώς πλέον δεν μαθαίνουν να ξεχωρίζουν το κόκκινο.

Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ

Η σύγχρονη δομιστική αντίληψη λοιπόν που κυριαρχεί για τη γλώσσα και για τη σχέση με τον αισθητό κόσμο είναι η εξής: το περιβάλλον γύρω μας είναι ένα τεράστιο συνεχές το οποίο εμείς με την βοήθεια της γλώσσας κατανέμουμε και κατηγοριοποιούμε. Η γλώσσα δεν έρχεται απλά να ονοματοθετήσει ήδη διαμορφωμένες κατηγορίες και ταξινομήσεις αλλά συμβάλλει και αυτή στην ταξινόμηση των εμπειριών μας.

Fkstories Ο Άτλαντας Δεν Είναι μόνο Γεωγραφικός Αλλά Και Γλωσσικός Fk Stories ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ