Η Γυναίκα είναι ΖΩΗ

Δίνει ζωή , φροντίζει, αγαπά , αγκαλιάζει , θυσιάζεται πολλές φορές , ρίχνεται με πάθος και χωρίς φόβο στον αγώνα , και όταν γίνεται μάνα μπορεί να κινήσει βουνά για να προστατέψει τα παιδιά της.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Γυναίκα είναι ενα πλάσμα πολυσυνθέτο , που μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με πολλούς ρόλους και ιδιότητες. Ειδικά στην σύγχρονη εποχή καλείται να είναι πανταχού παρούσα , δίνοντας το 100% των δυνατοτητών και των δυναμεών της.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Γυναίκα είναι η αγκαλιά και η φροντίδα αλλά και ο στυλοβάτης όπου χρειαστεί. Είναι η ομορφιά αλλά και η αξιοσύνη.

Η Γυναίκα διαπρέπει σε όλους τους τομείς. Επιστημοσύνη, επιχειρηματικότητα, πολιτική, καλλιτεχνία, μητρότητα κλπ. Μορφώνεται , παλέυει , στοχέυει σε έναν κόσμο αντρικά φτιαγμένο με βαθιές ακόμα τις ρίζες της πατριαρχίας σε πολλές κοινωνίες,

Η Θήλεια φύση της εχει πληγωθεί περισσότερο απο ποτέ. Και είναι υπέυθυνη και η ίδια! Χρειάζεται περισσότερο απο ποτέ, να συνδυάσει ετερόκλητα στοιχεία και ικανότητες κάνοντας διπλό κόπο για να της δοθεί η ευκαιρία να ξεχωρίσει σε όποιον τομέα κι αν καταπιάνεται.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δυστυχώς και σημέρα πολλές φορές αντιμετωπίζεται υποδεέστερα σε σχέση με τους άντρες . Και δεν αναφέρομαι φεμινιστικά αλλα ανθρώπινα. Πιστέψτε με καμία γυναίκα δεν θέλει να υποκαταστήσει κανέναν άντρα στον ρόλο του. Ζητάει μόνο ίσες ευκαιρίες και σεβασμό. Ζηταέι να τις αναγνωρίζονται τα αυτονόητα δικαιωματά της ! Που τελικά είναι αυτονόητα;

Δικαιώματα Των Γυναικών

Δικαιώματα των γυναικών είναι τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις που αξιώνονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια πολλών κοινωνιών ανά τον κόσμο και αποτελούν τη βάση για το γυναικείο κίνημα για τα δικαιώματα κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και το φεμινιστικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σε ορισμένες χώρες, τα δικαιώματα αυτά θεσμοθετούνται ή υποστηρίζονται από το νόμο, τα τοπικά έθιμα και τη συμπεριφορά, ενώ σε άλλες μπορεί να αγνοηθούν ή να κατασταλούν. Διαφέρουν από τις ευρύτερες έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω ισχυρισμών μιας εγγενούς ιστορικής και παραδοσιακής προκατάληψης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, υπέρ των ανδρών και των αγοριών.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ζητήματα που συνδέονται συνήθως με τις έννοιες των δικαιωμάτων των γυναικών περιλαμβάνουν, αν και δεν περιορίζονται σε αυτά, στο δικαίωμα: για σωματική ακεραιότητα και αυτονομία, να είναι ελεύθερες από σεξουαλική βία, να ψηφίζουν, να κατέχουν δημόσια αξιώματα, να συνάπτουν νομικές συμβάσεις, να έχουν ίσα δικαιώματα στο οικογενειακό δίκαιο, να δουλεύουν, να αμοίβονται με δίκαιους μισθούς ή ίση αμοιβή, να έχουν αναπαραγωγικά δικαιώματα, να έχουν ιδιοκτησία, να μορφώνονται.

Υπάρχει Πράγματι Ισότητα και Ισοτιμία Μεταξύ Γυναικών Και Αντρών;

Η στάση έναντι της ισότητας εξελίσσεται, αλλά ακόμη και η σημερινή νεότερη γενιά δεν είναι απαλλαγμένη από τα στερεότυπα και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Επί του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών, ιδίως στην αγορά εργασίας.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες. Εντούτοις, το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει και στην αγορά εργασίας, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις λήψης αποφάσεων.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την ισότητα των φύλων σε υψηλή θέση στο πολιτικό της θεματολόγιο και πρόσφατα ενέκρινε μια φιλόδοξη στρατηγική για την ισότητα των φύλων (2020-2025) με στόχο μια Ευρώπη με ισότητα μεταξύ των φύλων. Ιδού ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες – φυσικά υπάρχουν πολλές περισσότερες προκλήσεις.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και τι κάνει η ΕΕ;
Η δράση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων ενσωματώνεται σε διάφορους τομείς πολιτικής και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων, όπως η ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η εξάλειψη της έμφυλης βίας και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες βασικές στατιστικές σχετικά με την κατάσταση και τις συναφείς δράσεις της ΕΕ.

Ίσες αποδοχές
Οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 16 % λιγότερο από τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27), με σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Η ΕΕ ευαισθητοποιεί σχετικά με την κατάσταση με την ετήσια Ημέρα για την Ισότητα των Αμοιβών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 4 Νοεμβρίου και θεσπίζει διάφορους νόμους, όπως τα δικαιώματα της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκπαίδευση και έρευνα
Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης εξακολουθούν να υφίστανται, για παράδειγμα, όσον αφορά τις προτιμήσεις στην επιλογή των σπουδών. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται σε τομείς σπουδών που συνδέονται με παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, όπως οι τομείς που συνδέονται με την παροχή φροντίδας, και υποεκπροσωπούνται σε τομείς όπως η επιστήμη και η μηχανολογία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ απονέμει το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ και υποστηρίζει τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη. Το φύλο αποτελεί επίσης ένα εγκάρσιο ζήτημα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Βία
Το 33 % των γυναικών στην ΕΕ έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία!

Η ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω νομοθεσίας και πρακτικών μέτρων για τα δικαιώματα των θυμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ηγετικές θέσεις
Τέλος, οι γυναίκες εκπροσωπούνται λιγότερο σε ηγετικές θέσεις σε διάφορους τομείς όπως η πολιτική, η οικονομία, η επιστήμη και η έρευνα. Μόνο το 7,5 % των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων και το 7,7 % των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες (βλ. ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025)!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δείξει τον δρόμο. Υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Επιτροπής, το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ είναι, για πρώτη φορά στην ιστορία του, κοντά στην επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Πώς μετρά η ΕΕ την πρόοδο;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους πολίτες της ΕΕ. Ο εντοπισμός του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία. Η Eurostat παρέχει πληροφορίες για ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Μόλις συγκεντρωθούν οι πληροφορίες, φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων μπορούν να ξεκινήσουν να προωθούν την παροχή ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες μέσω της δημιουργίας καλύτερων πολιτικών. Το Ινστιτούτο δημοσιεύει έναν δείκτη ισότητας των φύλων που μετρά την πολύπλοκη έννοια της ισότητας των φύλων και συμβάλλει στην παρακολούθηση της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ σε βάθος χρόνου.

Το πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έχει ενισχυθεί, ώστε να ανταλλάσσονται οι επιτυχημένες δράσεις για τη μείωση του χάσματος των φύλων. Η Ελβετία, η Γερμανία και η Αυστρία, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία, όπως υπολογιστές μισθών, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων.

Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης στενά με εθνικούς φορείς για την ισότητα των φύλων και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Χρειάζεστε υποστήριξη;
Αισθανθήκατε ποτέ ότι λόγω του φύλου σας δεν μπορέσατε να προσληφθείτε σε θέση εργασίας; Έπεσε ποτέ στην αντίληψή σας ότι κάποιος υπέστη άδικη μεταχείριση λόγω φύλου; Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας φορέα για την ισότητα των φύλων και μάθετε τι προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ για την περίπτωσή σας.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Γυναίκα Σήμερα Και οι πολλαπλοί Της Ρόλοι

Οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες και οι συνέπειες στη ζωή της είναι πολλές και απιτητικές.
Η κοινωνία και η πολιτεία, πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή και σημασία στην επίλυση των προβλημάτων της γυναίκας.
Οι γυναίκες στην εποχή μας έχουν να αντιμετωπίσουν όλο και πιο δύσκολες υποχρεώσεις, ευθύνες και προκλήσεις.

Οι υποχρεώσεις που επωμίζονται έχουν επιπτώσεις στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή.

Η εργαζόμενη γυναίκα εκτός από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένη να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού, να φροντίσει τα παιδιά της, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συζύγου της. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει για τους ηλικιωμένους γονείς ή τα πεθερικά της.

Η σωματική και η ψυχική καταπόνηση της, δεν τελειώνουν μετά το πέρας του ωραρίου στον επαγγελματικό χώρο εργασίας της αλλά συνεχίζονται αδιάκοπα στο σπίτι. Είναι υποχρεωμένη να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα πολλαπλά καθήκοντα που καλείται να εκτελέσει.

Είναι γεγονός ότι σήμερα έχει αυξηθεί όσο ποτέ άλλοτε το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται. Παράλληλα αυξήθηκε και συνεχίζει να αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Έμφυλη Βία

Η έμφυλη βία παρότι καθημερινό φαινόμενο παραμένει αόρατο, καθώς το ποσοστό καταγγελιών, παγκοσμίως, είναι μικρό. Η πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται από τον σύζυγο ή τον ερωτικό σύντροφο. Οι γυναίκες 15-44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό ή ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο, τροχαία ατυχήματα, πόλεμο ή ελονοσία, ενώ το 55%-95% θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική έρευνα που έχει διεξαχθεί παγκοσμίως, για τη βία κατά των γυναικών με τη συμμετοχή πάνω από 42.000 γυναικών, ηλικίας από 18 έως 74 ετών, από 28 κράτη μέλη της ΕΕ :

1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω.
1 στις 2 γυναίκες έχει βιώσει ψυχολογική βία από τον σύντροφό της.
1 στις 8 γυναίκες έχει υποστεί οικονομική βία από τον σύντροφό της.
1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού.
1 στις 3 γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στον χώρο εργασίας.
1 στις 5 νεαρές γυναίκες, μεταξύ 18-29 ετών, έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο διαδίκτυο.
1 στις 5 γυναίκες έχει βιώσει stalking (εξακολουθητική παρακολούθηση).
50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο 2019, στην εκδήλωση με θέμα «Έμφυλη Βία και τις Κοινωνικο-πολιτικές Πρακτικές. Η ακραία περίπτωση της «Γυναικοκτονίας»:

2.600 γυναίκες στην ΕΕ χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ενδοοικογενειακή βία.
Το 82% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει θύματα τις γυναίκες.
1 στις 2 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως γίνεται από τους συζύγους/συντρόφους.
1 στις 3 γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παγκοσμια Ημέρα Της Γυναίκας 365 Ημέρες Τον Χρόνο

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας λοιπόν κι ακόμα κάποιες γυναίκες ζουν σε κατάσταση τριτοκοσμική με σκληρούς όρους και δεδομένα. Ακόμα υπάρχουν γυναίκες που βλέπουν τα παιδιά τους να σκοτώνονται, θυσία σε παράλογους πολέμους, αντρών. Υπαρχούν ακόμα γυναίκες που δέχονται σωματική και λεκτική βία. Που αναγκάζονται στην πορνεία και γίνονται φθηνό εμπόρευμα στα χέρια επιτήδειων σωματεμπόρων. Υπάρχουν ακόμα γυναίκες που δέχονται κάθε είδους καταπίεση και αφαίρεση βασικών τους δικαιωμάτων γιατί απλά είναι γυναίκες!

Γυναίκες που καθημερινά καλούνται να παίξουν πολλούς διαφορετικούς ρολούς και πάντα όσο καλά κι αν τα καταφέρνουν βρίσκονται ενα βήμα πίσω απο το αρσενικό. Υπάρχουν γυναίκες που ζουν ασυμβίβαστες με πάθος και όνειρα. Υπάρχουν γυναίκες καλλιεργημένες και επιτυχημένες επαγγελματικά και οικονομικά που πάντα όμως μέσα τους δε παύουν να είναι κορίτσια που θέλουν τρυφερότητα και αγάπη.

Και εσείς κύριοι παρά την διαφορά των εγκεφάλων μας αρχίστε να μετράτε λιγο περισσότερο μέσα σας, τις ανάγκες μας, και αγαπήστε τις διαφορές μας, όπως κάνουμε κι εμείς…Γιατί καταβάθος σας αγαπάμε με όλη μας την καρδιά!

Και σημέρα αγκαλιάστε την φίλη σας εκείνη που δεν τη θυμάται κάποιος, και πείτε της με αγάπη πόσο σημαντική και ξεχωριστή είναι. Κορίτσια ,γυναίκες, μαμάδες, και γιαγιάδες είστε όλες υπέροχες και δυνατές!

Η σούπερ δύναμη μου είναι οτι είμαι γυναίκα ..Η δική σας;

Fkstories Η Γιορτή Της Γυναίκας Δεν Είναι Για Μια Μέρα Fk Stories ΦΕΜΙΝΙΣΜΟς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΗΓΕΣ :Ευρωπαϊκη Ένωση , Βικιπαιδεία