Τι είναι ο Χρόνος;

Μία από τις πρώτες επιστημονικές προσεγγίσεις για το χρόνο δόθηκε από τον Αριστοτέλη στα «Φυσικά», όταν διατυπώνει τον παράδοξο ισχυρισμό ότι «ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί κανένα τμήμα του δεν υπάρχει». Σήμερα υπάρχει η έννοια του χωροχρόνου, την οποία ακόμα και τώρα οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν με πληρότητα.

Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του χρόνου είναι ότι «είναι η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, θεωρούμενο ως σύνολο ή ένας διαφορετικός ορισμός είναι ότι «είναι ένα μη χωρικό γραμμικές συνεχές στο οποίο τα γεγονότα συμβαίνουν με εμφανή μη αναστρέψιμη τάξη. Υπάρχει βέβαια ο χρόνος της φυσικής, ο βιολογικός χρόνος, κ.α.Fkstories Χρόνος Χωροχρόνος και ορισμός Think Different  χωροχρόνος Χρόνος Φύση Αριστοτέλης

Τι είναι ο χρόνος; Ο χρόνος είναι μία ψευδαίσθηση, ένα τέχνασμα που μας ωθεί να ασκηθούμε, να ωριμάσουμε πνευματικά. Είναι όπως ένας διάδρομος γυμναστικής που κινεί τον αθλούμενο, χωρίς ο ίδιος να πηγαίνει κάπου. Είναι απλώς μία διαδικασία της φύσης για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ωριμάσει, να «εκγυμναστεί».Fkstories Χρόνος Χωροχρόνος και ορισμός Think Different  χωροχρόνος Χρόνος Φύση Αριστοτέλης Παρελθόν, παρόν και μέλλον αλληλοσυνδεδεμένα και αλληλοεξαρτημένα. Ο αθλητής καθορίζει αν θα γυμναστεί, την ταχύτητα και την κλίση της ευθείας προς την ενότητα με τον εαυτό του.

Fkstories Χρόνος Χωροχρόνος και ορισμός Think Different  χωροχρόνος Χρόνος Φύση Αριστοτέλης Ο χρόνος υφίσταται ως συνθήκη ώστε ο άνθρωπος να τον υπερβεί και όχι για να εγκλωβιστεί από αυτόν. Ο χρόνος δεν έχει σημασία. Το πώς και το πότε θα γίνει κάτι δε θα πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο.

Ο χρόνος δεν είναι μόνο διάστημα, αλλά είναι μια ποιοτική συμμετοχή στην φύση.

Fkstories Χρόνος Χωροχρόνος και ορισμός Think Different  χωροχρόνος Χρόνος Φύση Αριστοτέλης