Άλλο Γνώση Και Άλλο Πληροφόρηση, Η Ειδοποιός Διαφορά…

Ο ρόλος της παιδείας περιορίζεται στο να παρουσιάσει τι υπάρχει στον κόσμο μας.Ο άνθρωπος επιλέγει εάν θα χρησιμοποιήσει αυτήν την πληροφορία για να “πατήσει” επάνω της και να πάει πιο πέρα ή για να οριοθετηθεί από αυτήν. Πρέπει να ξεχωρίσουμε την πληροφορία από την γνώση.Fkstories Άλλο Γνώση Και Άλλο Πληροφόρηση, Η Ειδοποιός Διαφορά... Think Different  πνευματική τροφή Πληροφόρηση Νόηση Γνώση Πληροφορία είναι αυτό που λαμβάνουμε από διάφορες πηγές όπως τις αίθουσες διδασκαλίας, τα βιβλία, το διαδίκτυο κ.α. Γνώση είναι μία ώση για να νοήσει ο άνθρωπος  πώς το γίγνεσθαι καταλήγει να τον κάνει ωριμαντικά ισχυρό.Fkstories Άλλο Γνώση Και Άλλο Πληροφόρηση, Η Ειδοποιός Διαφορά... Think Different  πνευματική τροφή Πληροφόρηση Νόηση Γνώση

Το πώς, δεν θα αναλυθεί στην παρούσα φάση, αυτό όμως που έχει σημασία είναι πως ο καταλύτης για να γίνει αυτό είναι η πνευματική άσκηση. Η ίδια η φύση δημιουργεί κάθε δευτερόλεπτο προτροπές ώστε ο άνθρωπος να ασκηθεί. Ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να ερμηνεύει τη ζωή του ασκητικά, ώστε συνεχώς να μεταμορφώνεται.  Με το ασκητικά  δεν εννοώ την σωματική απομόνωση, αλλά την πνευματική. Απομόνωση από τις περισπάσεις της ζωής και επικέντρωση στην ουσία της.

Στην φύση, δεν χρειάζεται να μάθεις να λύνεις απ’ έξω όλες τις ασκήσεις, χρειάζεται να μπεις στο νόημα του πώς λύνονται.

Fkstories Άλλο Γνώση Και Άλλο Πληροφόρηση, Η Ειδοποιός Διαφορά... Think Different  πνευματική τροφή Πληροφόρηση Νόηση Γνώση

Πως ο άνθρωπος θα φτάσει ο να γνωρίσει την φύση του κόσμου αυτού και την θέση που έχει σε αυτόν; Χρειάζεται να διαπλατυνθεί η επίγνωση του.

Αυτό θα οδηγήσει στην κατάλυση κάθε αντιληπτικό, μαθησιακό και πληροφοριακό στερεότυπο.Fkstories Άλλο Γνώση Και Άλλο Πληροφόρηση, Η Ειδοποιός Διαφορά... Think Different  πνευματική τροφή Πληροφόρηση Νόηση Γνώση