Οι Καλλιπάτειρες Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν , ένα πετυχημένο Christmas Brunch, για καλό σκοπό!

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιο Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», Κατερίνα Παναγοπούλου και η συντονίστρια του παραρτήματος Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου μας προσκάλεσαν για Christmas Brunch στο CANTEEN την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Ένα μεγάλο μπράβο και στην Κυρία Δώρα Σαρίδου που επιμελήθηκε την εκδήλωση . Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για καλό σκοπό. Συγκεκριμένα για την δράση του Ηλιτόμηνου για τον εξοπλισμό της ΜΕΝΝ του ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το σωματείο έχει αποδείξει και κατά το παρελθόν την ευαισθησία του, αλλά και τη δυναμική συμβολή του όχι μόνο σε αθλητικά θέματα αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη φορέων και ατόμων. Στην προσφορά και την ομαδική συνεργασία. Αξίζει να υποστηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και να γινόμαστε αλληλέγγυοι δίνοντας, λίγο από τον χρόνο μας και την καλή μας διάθεση.Fkstories Καλλιπάτειρες Θεσσαλονίκης Στο Πνεύμα Των Χριστουγέννων Fk Stories Womens Power Instagram Portaits  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  Fkstories Καλλιπάτειρες Θεσσαλονίκης Στο Πνεύμα Των Χριστουγέννων Fk Stories Womens Power Instagram Portaits  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  Fkstories Καλλιπάτειρες Θεσσαλονίκης Στο Πνεύμα Των Χριστουγέννων Fk Stories Womens Power Instagram Portaits  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  Fkstories Καλλιπάτειρες Θεσσαλονίκης Στο Πνεύμα Των Χριστουγέννων Fk Stories Womens Power Instagram Portaits  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  Fkstories Καλλιπάτειρες Θεσσαλονίκης Στο Πνεύμα Των Χριστουγέννων Fk Stories Womens Power Instagram Portaits  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ